Kellokosken VPK on yksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnista. Hälytyksen sattuessa palokuntalaiset kiirehtivät pelastusasemalle – kuka mistäkin ja lähtevät apuun.

Hälytysosasto kaipaa jatkuvasti uusia jäseniä, jos kiinnostuit ota rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja hälytysosaston toiminnasta antaa:
Palokunnan päällikkö Heikki Aalto.
heikki@kellokoskenvpk.fi
p. 040 569 7974

Osaavaa henkilöstöä

Hälytystoimintaan osallistuvia jäseniä on palokunnassamme yli 20. Palokuntalaisten korkea tieto-taito-taso on meille tärkeää. Jäsentemme koulutustaso ylittää selvästi sopimuspalokunnille määritellyn minimitason.

Hälytysosaston jäsenen täytyy suorittaa vähintään Pelastustoiminnan peruskurssi, ennen kuin voi osallistua hälytystehtäviin. Tällä kurssilla opitaan keskeisimmät palokuntalaisen perustaidot. Tavoitteena on, että kaikki hälytysosastolaiset suorittaisivat lisäksi Savusukelluskurssin, Palokuntien ensiapukurssin ja Tieliikennepelastamisen kurssin. Lähes kaikki hälytysosastolaiset ovat käyneet myös PPE+D-koulutuksen, joka antaa valmiudet kalustoomme kuuluvan defibrillaattorin käyttöön.

Oman kiinnostuksen ja palokunnan tarpeen mukaan jäsenet voivat osallistua erilaisille täydennyskursseille, jota antavat valmiuksia esimerikiksi hälytysajoon, edistyneempään ensiapuun, vaarallisten aineiden kanssa toimimiseen ja öljyntorjuntaan.

Lisätietoa palokuntien kursseista:

https://palokuntaan.fi/koulutukset

Harjoitukset

Kursseilla opittuja taitoja kerrataan ja syvennetään viikoittaisissa harjoituksissa. Viikkoharjoitukset pidetään maanantaisin klo 18 alkaen ja ne kestävät noin kaksi tuntia.

Hälytykset

Vuonna 2022 palokunnallamme oli hälytyksiä yhteensä 59. Eniten oli rakennuspaloja, joita oli 37 kappaletta, maastopaloja 6. Tämän lisäksi muita erilaisia tehtäviä oli esimerkiksi vahingontorjunta, muut tulipalot sekä liikennevälinepalot. Osalle tehtävistä meiltä on osallistunut ainoastaan säiliöauto. Samana vuonna kertyi hälytysosastolaisille henkilötyötunteja yhteensä noin 3500.

Vuonna 2021 hälytyksiä oli 37 ja vuonna 2020 52. Osa hälytyksistä on niin sanottuja varikkovalmiuksia, jolloin palokuntalaiset kokoontuvat pelastusasemalle välittömään lähtövalmiuteen. Tämän tyyppisiä hälytyksiä tulee yleensä silloin, kun kaikki pelastuslaitoksen vakinaiset yksiköt ovat kiinni muissa tehtävissä.


Toimintavalmiutemme perustana on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa tehty palokuntasopimus. Siinä palokuntamme on määritelty niin sanotuksi täydennyspalokunnaksi. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin lähtövalmiutemme on 5 minuuttia. Arkisin päiväaikaan valmius on 10 minuuttia.

Suurimpaan osaan Kellokosken alueen hälytyksiin lähtee lähes aina myös jokin pelastuslaitoksen vakinaisella henkilöstöllä miehitetty yksikkö. Lähin välittömässä lähtövalmiudessa oleva yksikkö on Järvenpäässä. Myös pienemmät tehtävät Kellokosken alueella hoitaa Järvenpään yksikkö.

Talonpolttoharjoitus 2019