Kellokosken VPK on yksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunnista. Hälytyksen sattuessa palokuntalaiset kiirehtivät pelastusasemalle – kuka mistäkin.

Vuonna 2010 palokunnallamme oli poikkeuksellisen vilkas vuosi. Hälytyksiä oli yhteensä 103. Eniten oli rakennuspaloja, joita oli 38 kappaletta, vahingontorjuntatehtäviä oli 33 ja maastopaloja 12. Osalle tehtävistä meiltä on osallistunut ainoastaan säiliöauto.

Vuonna 2009 hälytyksiä oli 69 ja vuonna 2008 82. Osa hälytyksistä on niin sanottuja varikkovalmiuksia, jolloin palokuntalaiset kokoontuvat pelastusasemalle välittömään lähtövalmiuteen. Tämän tyyppisiä hälytyksiä tulee yleensä silloin, kun kaikki pelastuslaitoksen vakinaiset yksiköt ovat kiinni muissa tehtävissä.

Toimintavalmiutemme perustana on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa tehty palokuntasopimus. Siinä palokuntamme on määritelty niin sanotuksi täydennyspalokunnaksi. Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin lähtövalmiutemme on 5 minuuttia. Arkisin päiväaikaan valmius on 10 minuuttia.

Suurimpaan osaan Kellokosken alueen hälytyksiin lähtee lähes aina myös jokin pelastuslaitoksen vakinaisella henkilöstöllä miehitetty yksikkö. Lähin välittömässä lähtövalmiudessa oleva yksikkö on Järvenpäässä. Myös pienemmät tehtävät Kellokosken alueella hoitaa Järvenpään yksikkö.

Osaavaa henkilöstöä

Talonpolttoharjoitus 26.10.2019

Hälytystoimintaan osallistuvia jäseniä on palokunnassamme lähes 30. Palokuntalaisten korkea tieto-taito-taso on meille tärkeää. Jäsentemme koulutustaso ylittää selvästi sopimuspalokunnille määritellyn minimitason.

Hälytysosaston jäsenet suorittavat vähintään sammutustyökurssin, ennen kuin voivat osallistua kiireellisiin hälytystehtäviin. Tällä kurssilla opitaan keskeisimmät palokuntalaisen perustaidot. Tavoitteena on, että kaikki hälytysosastolaiset suorittaisivat lisäksi savusukelluskurssin, pelastustyökurssin ja palokuntien ensiapukurssin. Lähes kaikki hälytysosastolaiset ovat käyneet PPE+D-koulutuksen, joka antaa valmiudet kalustoomme kuuluvan defibrillaattorin käyttöön.

Oman kiinnostuksen ja palokunnan tarpeen mukaan jäsenet voivat osallistua erilaisille täydennyskursseille, jota antavat valmiuksia esimerikiksi hälytysajoon, edistyneempään ensiapuun, vaarallisten aineiden kanssa toimimiseen ja öljyntorjuntaan. Lisätietoja vapaaehtoisten palokuntalaisten koulutuksesta löydät SPEK:n sivuilta.

Kursseilla opittuja taitoja kerrataan ja syvennetään viikoittaisissa harjoituksissa. Viikkoharjoitukset pidetään maanantaisin klo 18 alkaen ja ne kestävät noin kaksi tuntia.